Lindring genom fotvård för mina fötter

Okategoriserade

Jag är nu 43 år och jag har haft diabetes sedan jag var 17 år. Det är en stor del av mitt liv som anpassas till sjukdomen. Jag har strikta rutiner som jag följer och det får mig att leva ett lättare liv. Jag lever hälsosamt och tränar mycket. Sedan jag fick sjukdomen så har många sagt att det är viktigt att man tar hand om sitt blodsocker och att det annars kan skada de fina blodkärlen som man bland annat har i fötterna och i händerna. Jag har tagit väl hand om mig själv men jag brukar allt oftare ge mig tid åt fotvård. Nu kommer man upp i åren och det blir allt viktigare att ta tillvara på det som man har. Därför besöker jag emellanåt Cajsa Care AB i Sundsvall, de erbjuder fotvård och medicinsk fotvård. De har bred erfarenhet och vet vilka personer vars fötter är utsatta. De anpassar alltid behandlingen utefter de specifika behoven och speciella önskemål. Jag går till Cajsa Care en gång var tredje vecka i snitt skulle jag säga. Utöver att det är väldigt bra och hälsosamt att få denna typ av medicinsk fotvård så är det också väldigt skönt. Och i Sundsvall är det alltid dit jag går.